PROEFLES

PROEFLES

RUTH OVER DE PROEFLES

"In mijn lespraktijk aan huis, ontvang ik potentiele leerlingen met een gesprek, waarin ik vraag naar hun muzikale achtergrond, hun zangervaring, waarom ze zangles willen gaan nemen en waarom dat bij mij zou kunnen zijn. Tijdens dat gesprek luister ik naar de spreekstem, waar ik al veel informatie uit kan halen. Dan vertel ik iets over mijn werkwijze, de opbouw van de les en waar ik vooral belang aan hecht. Ik nodig de potentiële leerling uit om bij de vleugel te gaan staan. Vervolgens doe ik enkele ‘testjes’, waarbij ik naga, of de stembanden goed sluiten, hoe het gehoor is, wat de omvang van de stem ongeveer is, of de adem 'op de goede plek zit', hoe het muzikaal geheugen is, of de kandidaat in staat is om meerstemmig te zingen (dan zing ik zelf dus mee), enz. Als ik dat alles beluisterd heb, ga ik met de leerling in gesprek over mijn bevindingen. Ook zeg ik dan, waar ik aan zou willen/kunnen werken. Als er wederzijds enthousiasme is, kunnen we afspraken gaan maken voor (vervolg)lessen. Ik begin graag met een ‘blokje’ van 6 lessen om de mogelijke ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Daarna is de leerling vrij (en ik ook) om te beoordelen of we verder gaan en met welke frequentie. Het is mogelijk voor de leerling om met de opgenomen lessen thuis verder te studeren."